Prečo

Možnosť bezbariérového prístupu do bytového domu je v súčasnosti dôležitým kritériom pri výbere miesta na bývanie alebo pre zadefinovanie komfortu spojeného s bývaním.

Najmä pre tzv. family friendly bytovky, kde je mnoho mladých rodín s malými deťmi, je komfortný prístup s detskými kočíkmi nevyhnutný.

Rovnako je zásadné, ak technický stav bytového domu reflektuje aj potreby spoluvlastníkov, ktorí sa pohybujú pomocou invalidného vozíka.

V prípade, ak vstup do bytového domu nebol takouto konštrukciou vybavený pri jeho výstavbe, je potrebná dodatočná montáž bezbariérového systému podľa potreby a v súlade s očakávaniami obyvateľov domu.

Popis činnosti

- obhliadka miesta

- zameranie  miesta na vybudovanie bezbariérovej konštrukcie

- špecifikácia materiálu, rozmerov a prevedenia

- zadanie komponentov do výroby

- montáž bezbariérovej konštrukcie a preskúšanie prevedenia montáže 

Benefit

- zvýšenie komfortu a bezpečnosti pri vstupe a výstupe z domu

- možnosť voľby materiálu 

- možnosť voľby typu komponentu na mieru podľa potreby

- komplexné zabezpečenie diela od výroby až po montáž

 

 

Zaujal vás tento produkt?

Naše produkty a riešenia sú navrhnuté tak, aby sme vám bez potreby obhliadky vedeli pripraviť predbežnú cenovú ponuku. Obráťte sa na nás telefonicky alebo cez náš kontaktný formulár a nechajte si vypracovať predbežnú cenovú ponuku.

 

Realizácie

1.10.2021

Zabezpečovali sme pre nášho klienta riešenie bezbariérového prístupu do bytovky v bratislavskej Petržalke, v ktorom klient vykonáva správu domu.

30.4.2021

Prostredníctvom kontaktného formulára z našej webovej stránky nás oslovil zástupca vlastníkov bytového domu v bratislavskej Petržalke s požiadavkou na osaden

12.3.2021

V bytovom dome, ktorý je v starostlivosti nášho klienta, ako správcu bytového domu, sme zabezpečovali montáž nájazdu pre kočíky na prízemí jedného z vchodov.

Produkty

Z našej ponuky vyberáme riešenia, ktoré naši zákazníci najviac oceňujú a pravidelne sa k nim vracajú, pretože pomocou pravidelnej údržby dokážu znížiť svoje náklady a predísť väčším opravám

Problém s nevyžiadanou "výzdobou" fasády, rozvodných skríň, zábradlí, brán a pod., žiaľ, dobre poznajú mnohí obyvatelia bytových domov.

 

Pomôžeme vám. Vykonáme vo vašich domácnostiach všetky bežné drobné opravy a práce, na ktoré je častokrát náročné zohnať spoľahlivého dodávateľa.

TeMPOS SLOVENSKO má skúsenosti s manažmentom vyhradených technických zariadení pre bytové domy, polyfunkčné objekty, administratívne budovy, ale aj pre rodinné domy a súkromných vlastníkov nehnuteľností.

Nábehy pre kočíky a nájazdové rampy uľahčia vstup aj výstup z bytového domu, sú bezpečné a pohodlné.

Vymedzenie priestoru pre korektné parkovanie mechanickými zábranami alebo prehľadné označenie miesta prejazdu pre vozidlá napomáha zvýšiť bezpečnosť premávky na cestách, v garážach ale aj na chodníkoch a v peších zónach.

Dostatočné a funkčné osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou komfortu vášho bývania a podporným prvkom vašej bezpečnosti.

Kontrola a pravidelné čistenie dažďových zvodov, odparovacích žľabov, vpustí aj odtokového zariadenia vašej terasy je prevenciou proti poškodeniu jej pochôdznych častí ale aj ostatných konštrukčných prvkov domu, objektu alebo ich priľahlých pozemkov.

Potrebujete namontovať nábytkové zostavy? Vymeniť osvetlenie? Namontovať garnížu? Žiadny problém, obráťte sa na nás.

Pravidelná údržba bleskozvodného zariadenia a interval vizuálnych ročných kontrol sú určené Slovenskou technickou normou.

Pravidelná údržba elektrickej inštalácie spoločných priestorov bytových domov vyplýva z vecne príslušných zákonov a Slovenských technických noriem.

Často vypálené žiarovky? Vyhodené ističe? Kontrola stavu elektroinštalácie pomôže identifikovať problémové oblasti.

Dobre nastavené okná doliehajú, zabraňujú únikom tepla a šetria náklady na kúrenie.

Výmenou klasických svietidiel a žiaroviek za LED ušetríte náklady za elektrinu a získate dlhšiu životnosť.

Porucha elektrickej inštalácie môže ohroziť zdravie, alebo spôsobiť haváriu v domácnosti. Pravidelnou údržbou tomu predídete. V prípade, ak sa pri údržbe prejaví zásadné poškodenie elektrickej inštalácie, je rozumné jej poškodené časti zrekonštruovať.

Naše služby

Pomôžeme vám so všetkými druhmi služieb drobnej údržby ktorú vaša nehnuteľnosť alebo domácnosť potrebuje. Už nebudete potrebovať rôznych dodávateľov na drobné práce, služby a opravy. Rovnako profesionálne zabezpečíme odborné skúšky a revízie pričom následne odstránenime nedostatky, ktoré z nich vyplynú. Ponúkame ELEKTRIKÁRSKE, VODÁRENSKÉ, MALIARSKE, ČISTIACE aj KÚRENÁRSKE PRÁCE. Zabezpečíme ODBORNÉ SKÚŠKY A REVÍZIE ale aj nastavenie OKIEN či VÝMENU ZÁMKU na dverách.

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.