Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Pre nášho klienta, domácnosť v Bratislave, sme zabezpečovali opravu kúpeľňového vodovodného potrubia, z ktorého unikala voda.

Náš pracovník na základe obhliadky zistil, že poškodenie potrubia súviselo aj s osadenou batériou a bolo potrebné vymeniť komplet batériu, sifón a vykonať potrebné zásahy na inštalačnom vodovodnom potrubí na zabránenie zbytočného úniku vody. 

Obstaranie potrebného materiálu, oprava a montáž boli vykonané podľa požiadavky klienta.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky