Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Rozsah prác, ktoré vykonáva naša spoločnosť, je pestrý.

V TeMPOSe sa snažíme operatívne prispôsovať požiadavkam stálych aj potenciálnych klientov k ich spokojnosti.

Riešili sme aj požiadavku na montáž krbu v exteriéri novostavby v bratislavskom Ružinove.

Bolo potrebné zabezpečiť osadenie tohto komponentu komplexne od dopravenia na miesto, cez montáž, až po finálne vyčistenie bezprostredného okolia miesta, kde bude krb k dispozícii vlastníkom pri oddychových aktivitách.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky