Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Ochrana majetku a pocit bezpečia v mieste bydliska je jedným z najdôležitejších kritérií spokojného bývania.

V bytovom dome v bratislavskej Petržalke opakovane dochádzalo k vandalizmu a k narušovaniu súkromia jeho obyvateľov napriek tomu, že kritická časť areálu v okolí bytovky je oplotená ostnatým drôtom.

Opakovanými atakmi vandalov bolo oplotenie značne poškodené.

Správca bytového domu nás oslovil s požiadavkou na opravu pôvodného oplotenia a jeho navýšenie o žiletkový drôt, ktorý slúži ako bezpečnostná ochrana proti prelezeniu plotov. Ide o drôt s mimoriadne ostrými a hranatými ostňami.

Naši pracovníci vykonali požadované práce podľa zadania.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky