Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Bezpečnosť osôb a predchádzanie úrazom je bezpochyby zásadnou prioritou.

V situácii, ktorá by potenciálne ohrozila bezpečnosť, je promptný zásah pre odvrátenie ohrozenia kľúčový.

Takúto situáciu riešili naši pracovníci v bytovom dome v bratislavskej Rači, kde odpadla ochranná lišta na vonkajšom schodisku pred vstupom do domu.

Havarijný stav bol obratom riešený najskôr provizórne, po obstaraní potrebného materiálu bola odrhnutá schodnica a lišta očistená, opätovne nalepená vhodným lepidlom a prihmoždinkovaná.

Správcovi bytového domu sme navrhli do budúcnosti zvážiť výmenu obkladu na celom schode.

 

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky