Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

V Tempose si vážime spoluprácu s našimi klientami, správcovskými spoločnosťami, v záujme zabezpečenia komplexnej starostlivosti o bytové domy a tešíme sa z dobrých referencií aj zo strany spokojných vlastníkov.

V rámci našich služieb vykonávanie údržby a opráv riešime na dennej báze.

Zaznamenali sme dopyt, požiadavku na opravu pletiva na kontajnerovom stojisku prináležiacom bytovému domu v bratislavskej Petržalke.

Bolo potrebné sčasti zabezpečiť demontáž starého pletiva, ktoré bolo výrazne poškodené a vyrovnanie pôvodného pletiva, ktoré ešte bolo vo vyhovujúcom stave.

Súčasťou tejto požiadavky bola aj montáž nového pletiva, vykonalo sa aj drôtovanie. 

 

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky