Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Spoločnosť TeMPOS Slovensko okrem bežnej údržby a opráv v domácnostiach, rodinných domoch a bytových domoch spoľahlivo zabezpečuje aj odstraňovanie závad a nedostatkov zistených pri rôznych typov odborných prehliadok a kontrol, na ktoré majú naši pracovníci potrebnú spôsobilosť alebo kompetenciu.

Pracovníci našej údržby zabezpečovali odstraňovanie nedostatkov v bytovom dome po vykonaní odbornej prehliadky požiarnych uzáverov (požiarnych dverí), ktorých požadovaný technologický stav definuje vecne príslušná legislatíva.

Pri ich odbornej prehliadke bolo zistené, že na niektorých požiarnych dverách boli odmontovavé samozatvárače, čím tieto dvere nevykazovali potrebnú a požadovanú protipožiarnu bezpečnosť. 

Po predložení a odsúhlasení cenovej ponuky zodpovedným technikom bytového domu bolo zabezpečené obstaranie požadovaných komponentov a materiálu a následne bola vykonaná montáž nových samozatváračov.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky