Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Súčasťou poskytovania našich služieb v rámci manažmentu revízií vyhradených technických zariadení je aj zabezpečenie odstránenia závad a nedostatkov zistených pri revíziách a kontrolách.

Prostredníctvom našej aplikácie zaznamenávame aj požiadavky na vykonanie odstránenia závad, na ktoré majú naši pracovníci potrebnú spôsobilosť alebo kompetenciu.

Oslovil nás technik bytového domu, v ktorom bola vykonaná preventívna protipožiarna prehliadka počas ktorej boli zistené nedostatky, aby sme zabezpečili ich odstránenie.

Chýbal kľúčik od skrinky, kde je uložený hasiaci prístroj, chýbal piktogram "únikový východ", chýbal kľúčik od skrinky, kde je uložený hasiaci prístroj a bol pokazený zámok na skrinke, kde je uložený hasiaci prístroj.

Naši pracovníci vykonali požadované práce v bytovom dome, z ich priebehu vyhotovili fotodokumentáciu a podklady pre vystavenie protokolu o odstránení závad, ktorý je nevyhnutným dokumentom potvrdzujúcim vykonanie požadovaných prác.

V galérii sa nachádzajú fotografie z odstraňovania závad (pred a po) a náhľad na protokol.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky