Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

V rámci manažmentu revízií vyhradených technických zariadení zabezpečujeme aj odstránenia závad a nedostatkov pri týchto odborných kontrolách zistených, na odstránenie ktorých majú naši pracovníci potrebnú spôsobilosť alebo kompetenciu.

Zadanie takejto požiadavky naši klienti realizujú jednoducho aj prostredníctvom našej aplikácie,  

V jednom z bytových domov, ktoré sú v správe nášho klienta, správcovskej spoločnosti, bola vykonaná revízia odberného plynového zariadenia - domového regulátora tlaku plynu.

Počas revízie boli zistené nedostatky ako poškodená časť striešky regulátora, skorodovaná vnútorná časť regulátora a aj jeho technická časť.

Pracovníci našej spoločnosti vykonali na vyhradenom technickom zariadení opravu striešky, odstránili skorodované časti regulátora a vykonali náter protikoróznou farbou.

Súčasťou našich služieb je aj vyhotovenie fotodokumentácie z priebehu prác a vystavenie protokolu o odstránení závad, ktorý je nevyhnutným dokumentom potvrdzujúcim vykonanie požadovaných prác.

V galérii sa nachádzajú fotografie z odstraňovania závad.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky