Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Náš klient, správcovská spoločnosť v Bratislave, nás oslovil so zadaním zabezpečenia odstránenia nedostatku zisteného pri pravidelnej ročnej odbornej prehliadke regulátorov tlaku plynu.

Revízny technik v protokole z odbornej prehliadky uviedol, že je potrebné zabezpečiť odstránenie korózie z oceľovej skrine a dverí regulátora tlaku plynu.

Náš pracovník zabezpečil obstaranie potrebného materiálu a v rámci požiadavky bolo vykonané brúsenie, očistenie podkladu, vymaľovanie skrinky regulátora antikoróznou farbou.

 

 

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky