Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

 

Vždy nás poteší, keď sme opakovane oslovení k spolupráci klientom, ktorý bol s našimi službami a prevedením prác spokojný.

Z tejto kategórie opakovanej spolupráce bolo aj zadanie, kedy naši pracovníci na základe požiadavky klienta, vlastníka bytu v bratislavskom Starom Meste, riešili v jeho nehnuteľnosti výmenu sprchovacieho kúta.

K tejto rekonštrukcii bol klient nútený pristúpiť najmä z dôvodu zisteného zatekania z pôvodného sprchovacieho kúta. Po demontáži jestvujúceho sprchovacieho kúta bolo zistené rozsiahle poškodenie jeho hydroizolačných vrstiev a konštrukčných prvkov.

Po vykonanej sanácii zatečených miest a po nanesení novej hydroizolácie bol osadený nový sprchovací kút.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky