Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

 

Prostredníctvom kontaktného formulára uverejnenom na webovej stránke našej spoločnosti, nás oslovil klient s požiadavkou na realizáciu výmeny vaničky v sprchovacom kúte v jeho byte.

V prvom kroku bola vykonaná obhliadka v byte klienta pre dohodnutie ďalšieho postupu a predloženie cenovej ponuky na očakávané práce.

Po dohodnutí a odsúhlasení všetkých detailov boli práce zahájené.

Náš pracovník vykonal:

- demontáž sprchovacej zásteny

- demontáž vaničky

- vyčistenie, odstránenie starého silikónu

- osadenie novej vaničky, jej pripojenie k odpadovému potrubiu

- osadenie sprchovacej zásteny

- silikónovanie.

 

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky