Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

 

Náš dlhodobý klient poskytol referenciu na naše služby vlastníkovi istej výrobnej prevádzky v Bratislave, ktorý potreboval vybudovať zázemie pre svojich zamestnancov.

Po predložení cenovej ponuky a odsúhlasení všetkých vzájomne požadovaných detailov spolupráce sme zabezpečili obstaranie materiálu a nábytkových komponentov a následne bolo vykonané samotné osadenie a montáž nábytkovej zostavy a príslušenstva v miestnosti, ktorá bude slúžiť zamestnancom klienta ako šatňa.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky