Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

V rámci vykonávania údržby okien a dverí v bytoch, bytových domoch a administratívnych objektoch naši pracovníci zaznamenali v polyfunkčnom objekte v bratislavskom Novom Meste nedostatok na prechodových dverách umiestnených v jeho spoločných priestoroch.

Predmetné dvere boli vyosené a sadnuté, čo spôsobovalo ich obtiažne otváranie a drhnutie o podlahu.

Bolo potrebné v rámci odstránenia nedostatku na týchto dverách odrezať kus zo spodnej časti pántov a odstránenou časťou pántov boli dvere vypodložené v ich hornej časti, čím sa obnovila stopercentná funkčnosť predmetných dverí.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky