Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Boli sme oslovení k spolupráci pri pravidelnej údržbe a opravách v bytových domoch, ktoré je povinná v prípade potreby zabezpečovať správcovská spoločnosť.

V rámci takejto spolupráce náš pracovník zabezpečoval opravu madla kľučky na chodbových dverách v interiéri spoločných priestorov bytového domu.

Madlo bolo uvoľnené, aj ostatné mechanizmy celej kľučky boli opotrebované a znečistené. Bola zabezpečená celková údržba kľučky spočívajúca vo vyčistení, premazaní jednotlivých komponentov kľučky a podoťahovaní uvoľnených častí.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky