Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Naša spoločnosť prijala požiadavku na vykonanie rekonštrukcie časti elektrickej inštalácie v byte, konkrétne na opravu káblov.

Keďže naša spoločnosť má potrebné oprávnenia a naši pracovníci osvedčenia, požiadavku sme prijali a dohodli sa s klientom na detailoch spolupráce.

Náš technický pracovník pre klienta zabezpečil:

-  výmenu poškodených káblov za nové (vysekanie nových káblov zo stien, natiahnutie nových)

-  diagnostiku, premeranie, zrušenie, zasvorkovanie pôvodných prívodov pre nepotrebné zásuvky

-  natiahnutie a uloženie nových káblov, ktoré budú slúžiť ako rezerva

-  vysekanie drážok pre káble vychádzajúce po stene nad poterový betón

-  zasadrovanie káblov v drážkach

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky