Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na našej webovej stránke sme zaznamenali dopyt na vykonanie kontroly svietidiel a elektrickej inštalácie v rodinnom dome v Bratislavskom kraji.

Skontaktovali sme sa s majiteľom rodinného domu, prediskutovali sme rozsah a detaily jeho požiadavky a následne mu bola predložená cenová ponuka na požadované služby.

Po odsúhlasení ceny a dohodnutí termínu vykonania prác bola našim pracovníkom vykonaná kontrola svietidiel, zdrojov osvetlenia a elektrickej inštalácie v dome. Bolo vykonané vyčistenie svietidiel, dotiahnutie spojov v svietidlách, vyčistenie a kontrola elektrického rozvádzača a dotiahnutie spojov a premeranie napätia v elektrických zásuvkách.

O vykonanej kontrole a údržbe bol vystavený protokol s popisom prevedených úkonov vrátane popisu odporučených úprav v rámci jestvujúcich rozvodov elektriny a typov osvetlenia.

 

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky