Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

 

Požiadavky od našich klientov prijímame prostredníctvom našej aplikácie, formulára na našej webovej stránke, telefonicky, alebo e-mailom podľa preferencie klienta.

Podstatným detailom okrem zabezpečenia požadovanej služby je, že sa každému dopytu alebo žiadosti o predloženie cenovej ponuky na požadované práce venujeme a klientom vždy poskytneme spätnú väzbu.

Náš klient nás požiadal o opravu stĺpikového osvetlenia chodníka, ktoré bolo poškodené, zlomené následkom vandalizmu.

Náš odborný pracovník obstaral potrebný materiál, zabezpečil demontáž nefunkčného svietidla a montáž nového osvetlenia.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky